3ήμερο Καθαρής Δευτέρας – Χανιά.

Παίρνουμε τον αετό μας και τα πεζοπορικά μας παπούτσια και φεύγουμε τριημεράκι