Οι βαθμοί δυσκολίας καθορίζονται ως εξής:

  • 1. <6h με μικρή Υ.Δ. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη πεζοπορική πείρα.
  • 2. <8h <1000m Υ.Δ. Είναι καλό να υπάρχει σχετική πεζοπορική πείρα, ο ανάλογος εξοπλισμός και καλή φυσική κατάσταση.
  • 3. >8h > 1000m Υ.Δ. απαραίτητη προηγούμενη πεζοπορική και ορειβατική πείρα.
  • 4. >8h > 1000m Υ.Δ. Διανυκτέρευση. απαραίτητη προηγούμενη πεζοπορική και ορειβατική πείρα.
  • 5. >12h > 1000m Υ.Δ. Διανυκτέρευση. Απαραίτητη πείρα σε πολύωρες και πολυήμερες πορείες.

ΧΙΟΝΙ

  • 1. <4h <500m Υ.Δ. είναι καλό να υπάρχει, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη πείρα.
  • 2. >4h <8h <1000m Υ.Δ. Απαιτητή η πείρα σε χιονοσκεπές πεδίο και η χρήση εξοπλισμού.
  • 3. >8h < 12h < 1000m Υ.Δ. Μεγάλη πείρα σε χιονοσκεπές πεδίο, ιδιαίτερη γνώση σε χρήση εξοπλισμού.
  • 4. >12h >1000m Υ.Δ. Πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης ειδικού εξοπλισμού σε χιόνι και πάγο.
  • 5. >12h > 1000m Υ.Δ. Μεταφορά εξοπλισμού και διανυκτέρευση στην ύπαιθρο. Πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης ειδικού εξοπλισμού σε χιόνι-πάγο.

Σε περίπτωση ύπαρξης εκτεθειμένων σημείων θα υπάρχει σχετική επιπλέον σήμανση ανά πορεία
Υ.Δ. (Υψομετρική Διαφορά) Η υψομετρική διαφορά αναφέρεται στο σύνολο της καθοδικής και ανοδικής πορείας απο το σημείο εκκίνησης στο σημείο τερματισμού.
< Μικρότερο
> Μεγαλύτερο
Οι ώρες πορείας αναφέρονται πάντα σε μέσο ορειβατικό περπάτημα (χωρίς στάσεις) και σε συνήθεις φυσιολογικές ανά εποχή καιρικές συνθήκες.