Οι τρόποι πληρωμής των οφειλών σας στο σύλλογο γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:

  • Με φυσική παρουσία στο ταμείο του Συλλόγου, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 32, Ηράκλειο Κρήτης.
  • Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου: Τράπεζα Πειραιώς, IBAN GR6701727510005751100497143.
    Σας παρακαλούμε
    α) να αναγράψετε επακριβώς το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ως αιτιολογία για να είναι σαφές από ποιον έγινε η κατάθεση
        π.χ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
    β) και να μας στείλετε το καταθετήριο στο , για να δούμε την κατάθεσή σας.