Πάσχα – Μετέωρα, με τους Δρόμους Ζωής. 2023

Μια εκδρομή ψυχοθεραπεία, ανάσταση και ανάταση ψυχής. Στο πιο κεντρικό σημείο της