Υγροβιότοπος Φανερωμένης.

Πολλές ωραίες εκδρομές, με καλό καιρό γίνονται ακόμη καλύτερες. Η επόμενη –ωραία-