Κριτσά – Αρχαία Λατώ – Ρούσα Λίμνη. 13/03/2022

Πεζοπορούμε σε μία περιοχή σπαρμένη αρχαία (και που στον τόπο μας δεν