Μάλες – Περιστεράς – Ι.Μ. Εξακουστής.

Μια πολύ ωραία πεζοπορία θα έχουμε στην ανατολική πλευρά της Δίκτης, στο