Φαράγγι Πλατανίων, Κυριακή 19/05/2024

Στις δυτικές πλαγιές της Ίδης ξεδιπλώνεται ένα εκπληκτικής ομορφιάς φαράγγι κι εκεί