Διάσχιση Δυτικών Ταλλαίων Ορέων 09/12/2017

Διάσχιση Δυτικών Ταλλαίων Ορέων 09/12/2017 Σύλλογος “Δρόμοι Ζωής” Από τα Απλαδιανά 250μ  θα ανεβούμε για τον Κουλούκωνα με το εκκλησάκι της κορυφής του Τιμίου Σταυρού 1076μ και συνεχίζοντας στην κορυφογραμμή θα περάσουμε τις κορυφές Μαύρη 737μ, Σίδερος 644μ και Απακοή 517μ, καταλήγοντας στη μονή Αττάλης κοντά στο Μπαλί. Πορεία απευθυνόμενη …