Πορεία και μπάνιο ή μόνο μπάνιο στα εκπληκτικά…

Θέλει πραγματικά προσπάθεια να ξεχωρίσει κάποιος, τι είναι λιγότερο διάσημο ή λιγότερο