Γιούς Κάμπος. Κυριακή 23/04/2023.

ή ο Κάμπος της Ηούς..  και όπως μας ενημερώνει το Ψηλορείτης Παγκόσμιο