Χαινόσπηλιος – Γενί Γκαβέ 07/11/2021

Χαινόσπηλιος – Γενί Γκαβέ. Αγροτικοί χωματόδρομοι, μονοπάτια και μικρό τμήμα εκτός μονοπατιού