Ένα διαρκές παιχνίδι με το νερό, το φως και τον ήχο…Φαράγγι Σαρακίνας.

Ένα διαρκές παιχνίδι με το νερό, το φως και τον ήχο…θα είναι η επόμενη εκδρομή μας. Όταν ο γίγαντας Σαραντάπηχος (γιος του Δία) περνώντας από την περιοχή των Μύθων της Βιάννου, έσκυψε διψασμένος να πιει νερό από τον κρυοπόταμο ή κρυγιός ή μύρτος, η μακριά του γενειάδα, χαράκωσε και έκοψε …