Δάσος & φαράγγι Ρούβα. Κυριακή 14/04/2024

Εκδρομή την πιο κατάλληλη εποχή, για την διάσχιση του εκπληκτικού φαραγγιού αλλά