Φαράγγι Μίντρη. Κυριακή 09/04/2023

“Το φαράγγι του Μίντρη με το ποτάμι που εκβάλει στον σημερινό Τσούτσουρο