Κέδρος – Ορνέ – Καταρράκτης Σεληνάρα.

Συνεχίζουμε τις επισκέψεις μας στον Κέδρο (νότιο Ρέθυμνο) και αυτή την εβδομάδα