ΣΧΟΛΗ CANYONING ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. 06-17/07/2022.

Οι Δρόμοι Ζωής διοργανώνουν Σχολή Κατάβασης Φαραγγιών – Canyoning–επιπέδου αρχαρίων με την