Μίλατος Σπήλαιο – Σίσι – Μάλια. 27/08/23.

Παραλιακού τύπου, εύκολη φυσιολατρική πεζοπορία, μετά μπάνιου και με σπηλαιοεπίσκεψη !! θα