Πάσχα σε Ευρυτανία & Πελοπόννησο.

Έτοιμο και το βολταράκι του Πάσχα . Επί τροχάδην λοιπόν (γιατί για