Πρωτοχρονιά στην Πελοπόννησο 29/12-04/01

Εξορμούμε στην κεντρική/ανατολική Πελοπόννησο και με έδρα μας τη δεύτερη πρωτεύουσα της