Ποταμιές – Σταλίδα (βουλγάρικο μονοπάτι).

Ποταμιές – Παναγία Γκουβερνιώτισσα – Σταλίδα (βουλγάρικο μονοπάτι).   Στις Ποταμιές θα