Ομαλός για πεζοπορία και για … βόλτα.

17 χιλιόμετρα πεζοπορία, 720μ υψομετρική διαφορά σε 7 ώρες (προβλεπόμενο χρόνο), θέα