Φαράγγι Κυκλάμινο ή Αηγιωργίτικο 28/11/2021

Φαράγγι Κυκλάμινο ( ή Αηγιωργίτικο ) Σε πρώτη επίσκεψη συλλόγου ανατολικής Κρήτης,