Ίσως το πιο πράσινο φαράγγι στην Κρήτη, 05/11/2023

Ρίχνουμε ρυθμούς (όχι όμως και τις εντυπώσεις) και πάμε δυτικά… Οι Δρόμοι