Κορυφή Καρφί                   24/10/2021

Κορυφή Καρφί Από το οροπέδιο Λασιθίου θα ανεβούμε στο γραφικό οροπέδιο Νήσιμος