Αγιοφάραγγο – Καλοί Λιμένες. Κυριακή 25/09/2022

Ιστορικό Φαράγγι – Σπηλαιώδης λίμνη – Χαλαρή πορεία – μπάνιο – φαγητό