Δάσος Βουτουφούς – Φράγμα Κεράς και τέλος της Χρονιάς!!

Για την τελευταία πορεία της χρονιάς αφήσαμε 2 τεχνητά στολίδια της ενδοχώρας