Γαύδος- Η νοτιότερη Κα-ρέκλα. 26-30/08/2022.

Όταν οι διακοπές οδεύουν στο τέλος τους, χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό για