Μινωικό μονοπάτι (βόλτες). Κυριακή 04/12/2022

Από τη Μινωική εποχή μέχρι και πρόσφατα, λειτουργούσε ως βασική συνδετική αρτηρία