Καρφί – Νήσιμος. Κυριακή 10/12/2023.

Μινωικό Ιερό Κορυφής, μικρό οροπέδιο (Νήσιμος), με την μοναδική στην Κρήτη εκκλησία