Λασιθιώτικο Αζιλακόδασος 05/12/2021

Λασιθιώτικο Αζιλακόδασος Είναι σκληρόφυλλη βελανιδιά, και θα την απαντήσετε ως Άρια δρυς