Site Loader

Φιλόλογος, MA, MSc, υπ. διδάκτωρ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Ηθική Φιλοσοφία» και δεύτερου Μεταπτυχιακού τίτλου «Management of Business, Innovation & Technology (MBIT)»
Ακαδημαϊκός διευθυντής στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση»
Επίτιμο μέλος και Επιστημονικός Συνεργάτης Καθοδήγησης Υλοποίησης Εκδηλώσεων