Εκδρομή – Φαράγγι Ζωνιανών – Σπήλαιο Σφεντόνη 22/10/2017

Φαράγγι Ζωνιανών – Σπήλαιο Σφεντόνη 22/10/2017 Φαράγγι Ζωνιανών και σπήλαιο Σφεντόνη. Από την ευρύτερη περιοχή της Ζωμίνθου, από χωμάτινους δρόμους, αφού περάσουμε από τον Άγιο Υάκινθο μέσα από το πρινόδασος θα φτάσουμε στη Ρούσα λίμνη από όπου θα κατέβουμε για να διασχίσουμε το πανέμορφο φαράγγι των Ζωνιανών με κατάληξη το …