Αρκάδι – Ελεύθερνα – Μαργαρίτες.

Στο σμίξιμο των επαρχιών Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αμαρίου θα περπατήσουμε την επόμενη Κυριακή. Επισκεπτόμαστε, περπατάμε και μαθαίνουμε : Το πιο ιστορικό, το πιο ενδιαφέρον και το πιο όμορφο, της περιοχής. Αρκάδι, το ιστορικότερο ίσως Μοναστήρι του νησιού (πιθανολογείται ότι οικοδομήθηκε μεταξύ 961 με 1014) Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, το πρώτο μουσείο …