Αναρτήστε φωτογραφίες

Δικές σας φωτογραφίες μπορείτε να μας αποστείλετε με την παρακάτω διαδικασία:

α) μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο αναφέρεται η εκδρομή για την οποία διαθέτετε υλικό,

β) δημιουργήστε έναν φάκελο με το όνομα σας (δεξί κλικ νέος φάκελος) και μπείτε στον φάκελο

γ) πατήστε δεξί κλικ και μεταφόρτωση αρχείων

δ) πλοηγηθείτε στα αρχεία που έχετε προς ανάρτηση και αποστείλτε τα.

Το υλικό αφού ελεγχθεί θα αναρτηθεί στην συνέχεια μέσω του Ιστότοπου στο υλικό του απολογισμού των εκδρομών.
Για όποιες συμβουλές – παρατηρήσεις είμαστε ανοιχτοί και ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή σας για να κάνουμε το παρεάκι μας μεγάλο και ευχάριστο…

Αναρτήστε φωτογραφίες