Όροι συμμετοχής

business-card-1020070_960_720

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες του συλλόγου αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις σχετικές με πορείες ή δραστηριότητες στην ύπαιθρο προϋποθέσεις και όρους:

Όσοι συμμετέχουν πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου, ή ένα από τα μέλη της οικογένειας (γονείς -παιδιά).

Κατανοούν το βαθμό δυσκολίας και τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας και δηλώνουν ότι έχοντας εξετασθεί πρόσφατα από Ιατρό μπορούν να εκπληρώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαλλάσσοντας το σύλλογο από όποια ευθύνη, από οιαδήποτε μορφή προβλήματος υγείας ή ατύχημα τυχόν προκύψει με δική τους υπαιτιότητα ή ευθύνη.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του συλλόγου δίνουν την συγκατάθεση τους για οιαδήποτε δημόσια χρήση οπτικοακουστικού υλικού που περιέχονται και τα πρόσωπα μετεχόντων, ρητά παραιτούμενοι από την έγερση οικονομικής ή άλλης απαίτησης. Το παραπάνω περιγραφόμενο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κτλ) δύναται να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που αφορά την διενέργεια δραστηριοτήτων στην φύση (πεζοπορίες, σπηλαιολογία κτλ)  κυρίως ως προς τα δικαιώματα των αρχηγών – υπευθύνων (αφορώντα θέματα ασφαλείας, πειθαρχίας και ομαλής εξέλιξης της κάθε δραστηριότητας).

Ο αρχηγός της κάθε πορείας δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ἡ ατομικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Οι ώρες πορείας είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, αφορούν το σύνολο της πορείας και δεν περιλαμβάνουν τις απαραίτητες στάσεις.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αυτός καθορίζεται στο πρόγραμμα κάθε δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους σε αυτό.

Οφείλουν να σέβονται τους άλλους συμμετέχοντες, να προσφέρουν άμεσα την βοήθειά τους όπου χρειαστεί, να συνεργάζονται και να διευκολύνουν στο έργο τούς τους συντονιστές των δραστηριοτήτων, αποδεχόμενοι αναντίρρητα τις οδηγίες και τις υποδείξεις τους.

Ο σύλλογος “ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό του συλλόγου.

Σε κάθε εκδρομή μας βγάζουμε και μία αναμνηστική φωτογραφία. Το χαμόγελο είναι προαιρετικό 🙂

Καλές διαδρομές!