Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι :

Αρχικά με δελτίο τύπου της Περιφέρειας Κρήτης είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ζώνες των νομών του νησιού. Η προσεχής εξόρμηση μας,  δεν βρισκόταν  μέσα σε αυτές.

Εν συνεχεία με ΠΝΠ και με βάση το  ΦΕΚ 138/5-8-21: 

“Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.”

&

“Η παρούσα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται η ανάγκη του στοιχείου 2 του προοιμίου, η εφαρμογή της παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021.”

Σε απλά ελληνικά και μέχρι νεωτέρας, δεν πάμε ούτε μέχρι τον λαχανόκηπο, απέναντι από το σπίτι μας !!