Βαθμοί δυσκολίας

75-free-stock-images-3d-human-character-best-collection-high-e114im-clipart

Οι βαθμοί δυσκολίας καθορίζονται ως εξής

 

 1. <4h <500m Υ.Δ.

  Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη πεζοπορική πείρα.

 2. >4h <8h <1000m Υ.Δ.

  Είναι καλό να υπάρχει σχετική πεζοπορική πείρα.

 3. >8h < 12h < 1000m Υ.Δ.

  απαραίτητη προηγούμενη πεζοπορική και ορειβατική πείρα.

 4. >12h >1000m Υ.Δ.

  Απαιτητή προηγούμενη πεζοπορική και ορειβατική πείρα.

 5. >12h > 1000m Υ.Δ. Διανυκτέρευση.

  Απαραίτητη πείρα σε πολύωρες και πολυήμερες πορείες.

ΧΙΟΝΙ

 1. <4h <500m Υ.Δ.

  είναι καλό να υπάρχει, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη πείρα.

 2. >4h <8h <1000m Υ.Δ.

  Απαιτητή η πείρα σε χιονοσκεπές πεδίο και η χρήση εξοπλισμού.

 3. >8h < 12h < 1000m Υ.Δ.

  Μεγάλη πείρα σε χιονοσκεπές πεδίο, ιδιαίτερη γνώση σε χρήση εξοπλισμού.

 4. >12h >1000m Υ.Δ.

  Πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης ειδικού εξοπλισμού σε χιόνι και πάγο.

 5. >12h > 1000m Υ.Δ. Μεταφορά εξοπλισμού και διανυκτέρευση στην ύπαιθρο.

  Πολύ υψηλό επίπεδο χρήσης ειδικού εξοπλισμού σε χιόνι-πάγο.

Σε περίπτωση ύπαρξης εκτεθειμένων σημείων θα υπάρχει σχετική επιπλέον σήμανση ανά πορεία

Υ.Δ. Υψομετρική διαφορά. Η υψομετρική διαφορά αναφέρεται στο σύνολο της καθοδικής και ανοδικής πορείας απο το σημείο εκκίνησης στο σημείο τερματισμού.

< Μικρότερο

> Μεγαλύτερο

Οι ώρες πορείας αναφέρονται πάντα σε μέσο ορειβατικό περπάτημα (χωρίς στάσεις) και σε συνήθεις φυσιολογικές ανά εποχή καιρικές συνθήκες.